czwartek, 19 marzec 2020 19:35

Klasa na medal

SZKOLNY KONKURS NA NAJLEPSZĄ KLASĘ

Cele konkursu:

  • Prowadzenie rywalizacji między klasami w różnych dziedzinach życia szkoły: mobilizacja uczniów do systematycznej i efektywnej nauki, promowanie właściwych zachowań, aktywne uczestnictwo w życiu szkoły i kształtowanie współodpowiedzialności za jej funkcjonowanie.
  • Integracja poszczególnych klas w dążeniu do wspólnego celu.
  • Rozwijanie osobowości, talentów i zainteresowań uczniów.

 

Uczestnictwo:

W konkursie biorą udział wszystkie klasy SP 6 w Chrzanowie.

Czas trwania:

Konkurs ma charakter cykliczny i trwa od początku września danego roku szkolnego aż do obchodów Dnia Dziecka w wyżej wymienionym roku.
Zwycięzcą zostaje klasa, która uzyska największą liczbę punktów.
 
Nagrody:

  1. Klasa, która zwycięży w danym roku szkolnym, otrzyma dyplom Dyrektora Szkoły oraz tytuł "Najlepszej Klasy".
  2. Nagrodą główną dla zwycięskiej klasy jest wyjście do kina.

Regulamin konkursu.

Wyświetlono 190 raz/y Zmieniono: środa, 08 kwiecień 2020 20:28
Więcej w tej kategorii: Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 »