Print this page
poniedziałek, 18 maj 2020 11:48

Stopniowe wznawianie nauki w Szkole Podstawowej nr 6

Szanowni Rodzice,

Informuję, że z dniem 18 maja 2020 r. następuje stopniowe wznowienie pracy w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie.

Harmonogram wznawiania zajęć:

  1. od 18 maja br. - możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych w tym rewalidacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
  2. od 25 maja br. – możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III oraz możliwość uczestnictwa uczniów klasy VIII w konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach;
  3. od 1 czerwca br. – możliwość korzystania z konsultacji dla uczniów wszystkich klas.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, w czasie epidemii, liczba miejsc na zajęciach opiekuńczo-wychowawczych i konsultacjach jest ograniczona, uzależniona od powierzchni danej sali – minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów nie może by mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczyciela).

W okresie stanu epidemii w szkole będzie obowiązywał rygor sanitarny (m.in. z sal zostaną usunięte dywany, przedmioty i sprzęt, których nie można skutecznie umyć, uprać i zdezynfekować, odległość między stanowiskami uczniowskimi będzie wynosiła 1,5 m) oraz szczególne procedury bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania uczniów do/ze szkoły oraz ich pobytu w szkole. Rodzice nie będą mogli wchodzić do budynku szkoły.

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami dydaktyki będą realizowane w szkole i dostosowane do czasu wskazanego przez rodzica w deklaracji przyjęcia ucznia na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych jednak nie dłużej niż dotychczasowy czas pracy świetlicy szkolnej.

W czasie epidemii pierwszeństwo w przyjęciu na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze mają uczniowie, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem.

Deklarację przyjęcia ucznia do szkoły na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych w czasie epidemii oraz wymagane oświadczenia (podpisanie oświadczeń jest obowiązkowe, brak podpisu powoduje, że uczeń nie zostanie przyjęty na ww. zajęcia) dostępne są na stronie internetowej szkoły w zakładce dokumenty.

 

Własnoręcznie podpisane dokumenty należy dostarczyć
w terminie
od 18 maja 2020 r. do 20 maja 2020 do godz. 14.00 w formie skanu na adres mailowy szkoły Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bądź w formie papierowej do skrzynki pocztowej znajdującej się w szkole.

 

Konsultacje indywidualne lub w małych grupach będą odbywały się na terenie szkoły wg harmonogramu ustalonego przez nauczycieli poszczególnych zajęć edukacyjnych po rozpoznaniu potrzeb uczniów. Informację o terminie konsultacji uczeń otrzyma od nauczyciela. Warunkiem uczestnictwa w konsultacjach jest złożenie przez ucznia w dniu, w którym po raz pierwszy uczestniczy w konsultacjach, oświadczeń podpisanych przez rodziców, które są określone w załączniku do Procedur bezpieczeństwa dotyczących wznawiania pracy Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie.

Obowiązujące w czasie epidemii procedury zamieszczone są na stronie internetowej szkoły.

 

Proszę Rodziców o zapoznanie się z obowiązującymi procedurami i ich przestrzeganie.

Agnieszka Białożyt
Dyrektor Szkoły

 

 

 

 

 

Wyświetlono 556 raz/y Zmieniono: poniedziałek, 18 maj 2020 12:35

Ostatnie od Supernat Anna