wtorek, 31 marzec 2020 20:02

Organizacja pracy i motywowanie

INFORMACJA DLA RODZICÓW
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie

Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu, jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą

Szanowni Rodzice!

W jaki sposób zorganizować dzieciom optymalne warunki do nauki w domu?

Podstawą zdrowego funkcjonowania dziecka jest stałość w jego otoczeniu społecznym i rodzinie. W tym kontekście stały rytm funkcjonowania daje dziecku poczucie przewidywalności, a co z tym się wiąże - poczucie bezpieczeństwa. Ważny w tym względzie jest powtarzalny plan dnia, stałe pory wstawania, posiłków, nauki oraz określony czas na rozrywkę. Nie bez wpływu na funkcjonowanie poznawcze dziecka pozostaje również zaspokojenie potrzeby ruchu.

Biorąc pod uwagę czas, w jakim się znaleźliśmy i ograniczenia w funkcjonowaniu szkoły, zaburzony jest rytm funkcjonowania dziecka. Wymaga to większego wysiłku ze strony rodziców, by powtórnie wprowadzić stałość do życia dziecka. Jest to kwestia podstawowa, umożliwiająca zorganizowanie dzieciom naukę w domu.

Oto kilka praktycznych wskazówek, dotyczących warunków i organizacji nauki dziecka w domu:

Plan działania:

 1. Dopilnujcie, by dziecko wstawało o stałej porze (rannej), 
 2. Planujcie z dziećmi ich dzień. Dobry plan dnia zapewnia odpowiednie proporcje, dotyczące nauki i odpoczynku. Dobrze skonstruowany i zrealizowany plan jest gwarancją sukcesu w nauce. 
 3. Ustalcie z dzieckiem godziny, w których będzie uczyło się i odrabiało lekcje.  Określcie: czego dzieci mają się nauczyć (przedmiot, zakres materiału), ile czasu im to zajmie, jakie materiały powinno zgromadzić, by zacząć naukę. 
 4. Wyznaczajcie przedział czasowy (od - do), w którym dzieci będą się uczyły. Starajcie się trzymać określonych terminów. 
 5. Sporządźcie rozkład zajęć uwzględniający czas na naukę, rozrywkę i porcje ruchu.  
 6. Pamiętajcie o przerwach relaksacyjnych (odprężają rękę, wzrok). 
 7. Podzielcie wspólnie materiał do nauki na partie. Zróbcie grafik - zapisujcie bieżące zadania do wykonania, zlecane przez nauczycieli danych przedmiotów i terminy ich realizacji. Grafik umieśćcie w widocznym miejscu. Odznaczajcie zrealizowane zadania - To miła chwila!
 8. Ustalcie nagradzające dla dziecka, krótkie przerwy po wykonaniu każdej partii materiału (do 15 minut);
 9. Dopilnujcie, by czas na rozrywkę następował dopiero po wykonaniu zadań lekcyjnych;
 10. Wykorzystujcie czas na aktywność ruchową, ćwicząc razem  z dzieckiem.

Komfort prac:

 1. Przygotujcie stałe miejsce do pracy z odpowiednim oświetleniem i usytuowaniem zależnym od tego, którą ręką posługują się dzieci. Pokój powinien być wyposażony w biurko/stolik i krzesło przystosowane do wzrostu dzieci. 
 2. Dbajcie o to, by w miejscu nauki nie było zbyt wielu rzeczy, które mogą dzieci rozpraszać. 
 3. Przed odrabianiem lekcji wywietrzcie pokój. 
 4. Zadbajcie o miłą atmosferę, pozbawioną pośpiechu, nerwowości.

W jaki sposób motywować dziecko do systematycznej nauki w warunkach domowych?

Dziecko, aby mieć motywację do wykonywania jakichkolwiek zadań, podobnie jak osoba dorosła, musi wiedzieć, po co to robić i dlaczego w taki sposób. Rozmowa rodzica z dzieckiem na ten temat jest podstawą, na bazie której można stosować inne motywatory.
Zrozumienie przez dziecko potrzeby nauki w warunkach domowych, świadomość możliwości weryfikacji wiedzy przez nauczycieli po jej zakończeniu może zwiększyć motywację dziecka do systematycznej nauki.

Innymi skutecznymi formami motywowania dziecka do systematycznego uczenia się są:

 • Nagradzające przerwy między partiami materiału. Ten krótki czas można wykorzystać na wspólną zabawę z dzieckiem (gra w karty, w łapki, zapasy, krótkie gry planszowe, słuchanie ulubionej muzyki).
 • Chwalenie dziecka po zakończeniu każdej partii materiału.
 • W sytuacji zniechęcenia wskazywanie na postęp, jaki już poczyniło dziecko w wykonanych zadaniach (w tym celu każdego dnia należy zadania spisać na kartce i skreślać je po ich wykonaniu).
 • Wspólne ustalenie dużej nagrody po wykonaniu całej pracy, w postaci czasu na rozrywkę. Ustalcie z dzieckiem rozrywki w hierarchicznym porządku od najmniej nagradzających do najbardziej pożądanych. Adekwatnie do zaangażowania dziecka w danym dniu wyraźcie zgodę na zabawę z określonej pozycji hierarchii.

Wspierająca postawa rodzica, konsekwentne przestrzeganie stałych pór w planie dnia dziecka i jasno sprecyzowane oczekiwania wobec niego w sytuacji nauki poza szkołą mogą ułatwić dziecku przystosowanie się do tej nowej sytuacji.

Wyświetlono 1145 raz/y Zmieniono: wtorek, 31 marzec 2020 21:01

Media społecznościowe

Naszą szkołę można znaleźć w mediach społecznościowych.

 

 

pit 1proc s

Nasz adres

Szkoła Podstawowa nr 6
im. Jana Pawła II w Chrzanowie