DOKUMENTY

DOKUMENTY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6

Statut Szkoły PDF
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW 2022/2023 PDF

 

 
 Kalendarz organizacyjny na rok szkolny 2022/2023  PDF
 Zarządzenie nr 37/2022 rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II  PDF
 Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 29/2022  PDF
Zarzadzenie Dyrektora Szkoły nr 30/2022 PDF
   
   
Wniosek o objęcie opieką świetlicową w okresie zawieszenia zajęć PDF
   
   
   
   
Podanie o duplikat legitymacji szkolnej PDF
Raport o stanie dostępności PDF
Program Profilaktyczno-Wychowawczy na rok szkolny 2022/2023 PDF
Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego dla rodziców w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie PDF
Regulamin korzystania z szafek skrytkowo-ubraniowych PDF
Regulamin działalności Szkolnego Koła Wolontariatu PDF
Oświadczenie rodzica małoletniego pacjenta w przedmiocie wyrażenia sprzeciwu dotyczącego opieki zdrowotnej nad dzieckiem PDF
Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie PDF
Rekrutacja - dokumenty  
Karta zapisu do świetlicy PDF
Deklaracja rezygnacji z religii PDF
 Zwolnienie z drugiego języka nowożytnego PDF
 Zwolnienie z uczestnictwa w zajęciach WDŻR PDF
Deklaracja przyjęcia ucznia na zajęcia PDF
Oświadczenia PDF
Oświadczenia konsultacje - rewalidacja PDF
 Wyprawka do klasy I  PDF
   


Wszystkie dokumenty są w formacie PDF.
Do ich przeglądania niezbędne jest oprogramowanie, np. Adobe Reader.

 

Media społecznościowe

Naszą szkołę można znaleźć w mediach społecznościowych.

 

 

pit 1proc s

Nasz adres

Szkoła Podstawowa nr 6
im. Jana Pawła II w Chrzanowie