DOKUMENTY

DOKUMENTY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6

Statut Szkoły PDF
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW 2021/2022 PDF

Zarządzenie Burmistrza- Konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6

im. Jana Pawła II w Chrzanowie

PDF
 Wniosek o objęcie opieką świetlicową 20 grudnia do 9 stycznia  PDF
   
   
Kalendarz organizacyjny na rok szkolny 2021/2022 PDF
Uchwała nr 9 zmiany w Statucie Szkoły PDF
Uchwała nr 22/2019/2020 w sprawie zmian w Statucie Szkoły PDF
Wniosek o objęcie opieką świetlicową w okresie zawieszenia zajęć PDF
Załącznik do Zarządzenia nr 25. Procedury bezpieczeństwa w okresie stanu epidemii- Tradycyjna forma kształcenia na rok szkolny 2021/2022  PDF
Zarządzenie 2/2021 - organizacji pracy w wariancie B -mieszana forma kształcenia (hybrydowa) PDF
Zarządzenie nr 50/2020 nauczanie zdalne PDF
Zapisy do Państwowej Szkoły Muzycznej w Chrzanowie PDF
Podanie o duplikat legitymacji szkolnej PDF
Raport o stanie dostępności PDF
Program Profilaktyczno-Wychowawczy na rok szkolny 2021/2022 PDF
Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego dla rodziców w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie PDF
Regulamin korzystania z szafek skrytkowo-ubraniowych PDF
Regulamin działalności Szkolnego Koła Wolontariatu PDF
Oświadczenie rodzica małoletniego pacjenta w przedmiocie wyrażenia sprzeciwu dotyczącego opieki zdrowotnej nad dzieckiem PDF
Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie PDF
Rekrutacja - dokumenty  
Karta zapisu do świetlicy PDF
Zwolnienie z religii PDF
 Zwolnienie z drugiego języka nowożytnego PDF
 Zwolnienie z uczestnictwa w zajęciach WDŻR PDF
Deklaracja przyjęcia ucznia na zajęcia PDF
Oświadczenia PDF
Oświadczenia konsultacje - rewalidacja PDF
 Wyprawka do klasy I  PDF
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


Wszystkie dokumenty są w formacie PDF.
Do ich przeglądania niezbędne jest oprogramowanie, np. Adobe Reader.

 

Media społecznościowe

Naszą szkołę można znaleźć w mediach społecznościowych.

 

 

pit 1proc s

Nasz adres

Szkoła Podstawowa nr 6
im. Jana Pawła II w Chrzanowie