DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Deklaracja Dostępności dla Szkoły Podstawowej nr 6

im. Jana Pawła II w Chrzanowie

 

Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chrzanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły.

Data publikacji strony internetowej: 2019

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022.12.27

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chrzanowie

Ul. Dworska 5

32-500 Chrzanów

woj. Małopolskie

tel. 32-623-29-15

email: sp6sekretariat@interia.eu

 Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Ewa Banduła

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

  1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Dworskiej, prowadzą do niego schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  2. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
  3. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro i piwnica) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.
  4. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
  5. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Ułatwienia na stronie internetowej szkoły:

 • przyjazny interfejs – logiczne rozmieszczenie najważniejszych informacji, podział na podstrony, śródtytuły
 • publikacja oryginalnych dokumentów – publikowanie oryginalnego tekstu, a nie skanu
 • dokumenty są możliwe do edytowania
 • standardowe skróty klawiaturowe przeglądarki np.
  Ctrl+ powiększenie strony
  Ctrl–  zmniejszenie strony

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Media społecznościowe

Naszą szkołę można znaleźć w mediach społecznościowych.

 

 

pit 1proc s

Nasz adres

Szkoła Podstawowa nr 6
im. Jana Pawła II w Chrzanowie