KADRA PEDAGOGICZNA

mgr Anna Supernat

p.o Dyrektora

mgr Ewa Trębacz

Sekretarz szkoły

mgr Bernadetta Wójcik

język polski

mgr Agnieszka
Walkiewicz-Stojak

język polski

mgr Natalia Jaworek

język angielski

mgr Agnieszka Dyba

język angielski

mgr Renata Dzikowska

matematyka

mgr Magdalena Stanclik
geografia

mgr Ewa Banduła

edukacja wczesnoszkolna

mgr Marek Gancarczyk

edukacja wczesnoszkolna

mgr Joanna Raźniak

edukacja wczesnoszkolna

mgr Magdalena Liszka

edukacja wczesnoszkolna

mgr Tomasz Bieda

wychowanie fizyczne

mgr Jarosław Piotrowski

plastyka, muzyka

mgr Anna Grzywa

biologia, chemia,
przyroda, informatyka

mgr Agnieszka
Gruszczyńska- Pałgan

historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka

mgr Paweł Rokita

technika

ks Adam Ból

religia

mgr Aneta Szot

język niemiecki

mgr Danuta Imiolek

fizyka

mgr Monika Starzykiewicz

zajęcia rewalidacyjne

mgr Łukasz Wojciechowski

edukacja dla bezpieczeństwa

Joanna Cygan

świetlica szkolna

mgr Bernadetta Paluch

 doradztwo zawodowe

mgr Mateusz Langer

pedagog szkolny