KADRA PEDAGOGICZNA

mgr Ewa Banduła

Dyrektor Szkoły

mgr Ewa Trębacz

Sekretarz szkoły

mgr Bernadetta Wójcik

język polski

mgr Agnieszka
Walkiewicz-Stojak

język polski

mgr Natalia Jaworek

język angielski

mgr Agnieszka Dyba

język angielski

mgr Renata Dzikowska

matematyka

mgr Magdalena Stanclik
geografia

mgr Agnieszka Wrońska- Mielcarek

edukacja wczesnoszkolna

mgr Marek Gancarczyk

edukacja wczesnoszkolna

mgr Joanna Raźniak

edukacja wczesnoszkolna

mgr Magdalena Liszka

edukacja wczesnoszkolna

mgr Anna Supernat

wychowanie fizyczne

mgr Jarosław Piotrowski

plastyka, muzyka

mgr Anna Grzywa

biologia, chemia,
przyroda, informatyka

mgr Agnieszka
Gruszczyńska- Pałgan

historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka

mgr Marta Wrona

technika

ks Adam Ból

religia

mgr Aneta Szot

język niemiecki

mgr Alina Szklarz

fizyka

mgr Monika Starzykiewicz

zajęcia rewalidacyjne

mgr Łukasz Wojciechowski

edukacja dla bezpieczeństwa

Joanna Cygan

świetlica szkolna

mgr 

 doradztwo zawodowe

mgr 

pedagog szkolny

Media społecznościowe

Naszą szkołę można znaleźć w mediach społecznościowych.

 

 

pit 1proc s

Nasz adres

Szkoła Podstawowa nr 6
im. Jana Pawła II w Chrzanowie