REKRUTACJA

REKRUTACJA 2020/2021 - DOKUMENTY


WYNIKI REKRUTACJI

Lista dzieci przyjętych do klasy I w roku szkolnym 2020/2021 PDF
   
Oświadczenie woli przyjęcia i uczęszczania dziecka do Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie PDF
Uchwała Rady Miejskiej o określeniu kryteriów naboru do szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół. PDF
DZIECI Z REJONU

Zgłoszenie kandydata PDF
Oświadczenie o miejscu zamieszkania PDF
Oświadczenie rodziców w sprawie uczęszczania ich dziecka na lekcje religii rzymsko-katolickiej PDF
DZIECI SPOZA REJONU

Wniosek o przyjęcie PDF
Oświadczenia PDF
Oświadczenie roziców w sprawie uczęszczania ich dziecka na lekcje religii rzymsko-katolickiej PDF
   
   


Wszystkie dokumenty są w formacie PDF.
Do ich przeglądania niezbędne jest oprogramowanie, np. Adobe Reader.