REKRUTACJA

REKRUTACJA 2021/2022 - DOKUMENTY

Wykaz kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na rok szkolny 2021/22 do Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie. PDF

 

Zarządzenie Burmistrza Miasta Chrzanowa w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego. PDF

 

Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy I Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie. PDF
Karta zgłoszenia dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie. PDF
Oświadczenie potwierdzające wolę przyjęcia kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej. PDF
Oświadczenie o zameldowaniu kandydata. PDF

 

Wszystkie dokumenty są w formacie PDF.
Do ich przeglądania niezbędne jest oprogramowanie, np. Adobe Reader.