Samorząd uczniowski

Mikołaj Nowicki

przewodniczący

Weronika Orzeł
Emilia Kawala
Mikołaj Nowicki

Poczet sztandarowy

Weronika Orzeł

z-ca przewodniczącego

Anna Supernat, Renata Dzikowska, Natalia Jaworek (poczet sztandarowy)

opiekunowie