Samorząd uczniowski

Wiktoria Dyba

przewodniczący

Poczet sztandarowy

Milena Bębenek

z-ca przewodniczącego

Tomasz Bieda, Natalia Jaworek (poczet sztandarowy)

opiekunowie