Wiadomość
Samorząd uczniowski Drukuj
Przewodniczący Mikołaj Nowicki
Z-ca przewodniczącego Weronika Orzeł
Poczet sztandarowy

Weronika Orzeł

Emilia Kawala

Mikołaj Nowicki

Opiekunowie  Anna Supernat, Renata Dzikowska, Natalia Jaworek (poczet sztandarowy)
Poprawiony: piątek, 27 grudnia 2019 13:53