Wiadomość
Kadra pedagogiczna Drukuj
Dyrektor Szkoły mgr Agnieszka Białożyt
język polski
historia
mgr Bernadetta Wójcik, mgr Agnieszka Walkiewicz-Stojak
język angielski

mgr Natalia Jaworek, mgr Agnieszka Dyba

matematyka
geografia

mgr Renata Dzikowska,

mgr Magdalena Stanclik

edukacja wczesnoszkolna

mgr Joanna Raźniak
mgr Magdalena Liszka

mgr Ewa Banduła

mgr Marek Gancarczyk

świetlica

mgr Agnieszka Białyżyt

mgr Marta Skawska

mgr Jolanta Ciejek

historia, plastyka mgr Jolanta Ciejek
biologia,chemia,przyroda, informatyka mgr Anna Sumera
wychowanie fizyczne

mgr Anna Supernat, mgr Joanna Raźniak

wiedza o społeczeństwie

historia

informatyka

mgr Agnieszka Gruszczyńska - Pałgan
technika mgr Paweł Rokita
religia ks. mgr Adam Ból
pedagog mgr Jolanta Ciejek
muzyka mgr Magdalena Przebinda- Plewińska
zajęcia rewalidacyjne

mgr Natalia Pawłowska

doradztwo zawodowe
fizyka mgr Sylwia Łuszczek
edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Łukasz Wojciechowski

biblioteka

mgr Agnieszka Walkiewicz - Stojak

Poprawiony: piątek, 22 listopada 2019 21:34