Wiadomość
Świetlica szkolna Drukuj

Świetlica pełni funkcję opiekuńczo- wychowawczo- dydaktyczną.

Świetlica szkolnaCelem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych. Staramy się aby czas spędzony w świetlicy szkolnej także sprzyjał rozwijaniu zainteresowań dzieci oraz nadrabianiu zaległości w nauce.

Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej.

Świetlica szkolnaDbamy o wdrożenie dzieci do postrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiania umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami. Staramy się nauczyć dzieci zachowania się w sytuacjach trudnych (np. doznanie przykrości, przegrana), ponoszenia odpowiedzialności za indywidualne i wspólne wykonywanie zadań oraz wdrażamy do utrzymywania porządku w czasie zajęć i zabaw.

Harmonogram pracy świetlicy
Pracuje codziennie: 07:00 - 16:00
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.947758435312675.1073741825.947753605313158&;type=3

Poprawiony: czwartek, 04 października 2018 11:20