Ułatwienia dostępu

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Deklaracja Dostępności dla Szkoły Podstawowej nr 6

im. Jana Pawła II w Chrzanowie

 

Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chrzanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły sp6.chrzanow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023.02.13, 2024.03.22

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chrzanowie
Adres korespondencyjny: ul. Dworska 5, 32-500 Chrzanów, woj. Małopolskie
Telefon: 32-623-29-15
email: sp6sekretariat@interia.eu

Deklarację sporządzono na podstawie arkusza samooceny przeprowadzonej przez pracownika szkoły. Sporządzono dnia 18.03.2024 r.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

W do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczona została Pani Luiza Kawala, e-mail: sp6sekretariat@interia.eu, telefon: 32 623-29-15.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek szkoły częściowo spełnia wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Dworskiej, prowadzą do niego schody zaopatrzone w balustrady bez podjazdów dla niepełnosprawnych. Dodatkowo szkoła posiada dwa wejścia dostępne od ul. Parkowej. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępna jest winda zewnętrzna znajdująca się przy bocznym wejściu, z dojazdem od ul. Parkowej pozwalająca na wejście do budynku szkoły i poruszanie się bez barier na parterze szkoły.
 2. Winda posiada wszystkie niezbędne atesty i jest na bieżąco sprawdzana i konserwowana.
 3. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 4. Przy wejściu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich znajduje się toaleta dla osoby niepełnosprawnej.
 5. Szkoła zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób wizualny – plan szkoły (link), tablice informacyjne.
 6. Podłogi w budynkach są antypoślizgowe, budynek spełnia wymogi PPOŻ.
 7. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 8. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada windy pozwalającej na przemieszczanie się pomiędzy parterem a I piętrem.
 9. Szkoła zapewnia wstęp do budynków osobie korzystającej z psa asystującego.
 10. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

UŁATWIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY:

 1. Szkoła dba o przyjazny interfejs – logiczne rozmieszczenie najważniejszych informacji, podział na podstrony, śródtytuły.
 2. Szkoła, jak tylko jest to możliwe publikuje oryginalne dokumenty z możliwością ich edytowania.
 3. Szkoła dba o zrozumiałość zamieszczanych treści oraz formatowane zgodnie z wytycznymi poprawiającymi dostępność.
 4. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury powinni swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab lub strzałek. Aktywny element powinien być wyraźnie zaznaczony i przemieszczać się po stronie w logicznej kolejności. To pozwala na wygodną obsługę serwisu. Dostępne są standardowe skróty klawiaturowe przeglądarki np. Ctrl+ powiększenie strony, Ctrl– zmniejszenie strony.
 5. Na stronie został dodany skrypt ułatwiający przeglądanie strony osobom niepełnosprawnym.
 6. Ikona skryptu  dostepnosc znajduje się po prawej stronie okna przeglądarki.
 7. Funkcje skryptu:
  – odwróć kolory
  – monochromatyczny
  – ciemny kontrast
  – jasny kontrast
  – niskie nasycenie
  – wysokie nasycenie
  – zaznacz linki
  – zaznacz nagłówki
  – skalowanie treści
  – czcionka
  – wysokość linii
  – odstęp liter

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźćna stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Media społecznościowe

Naszą szkołę można znaleźć w mediach społecznościowych.

 

 

pit 1proc s

Nasz adres

Szkoła Podstawowa nr 6
im. Jana Pawła II w Chrzanowie

 •   ul. Dworska 5, 32-500 Chrzanów
 •   +48 32 623 29 15
 •   sp6@chrzanow.pl