Ułatwienia dostępu

HISTORIA SZKOŁY

Historia Szkoły Podstawowej w Kościelcu sięga lat przedwojennych. Zajmowała niewielki, parterowy budynek, w którym mieściły się 3 sale lekcyjne. Usytuowana była w miejscu dzisiejszego trawnika, po lewej stronie obecnej szkoły. Uczyły się w niej dzieci z klas od I do III. Dzieci z Kościelca z klas wyższych uczyły się w nieistniejącej już Szkole Podstawowej nr 1 w Chrzanowie. Nieużywany budynek "starej" szkoły został wyburzony w połowie lat 80.

Budowa dużej, jak na tamte czasy, Szkoły Podstawowej nr 6 w Chrzanowie została zakończona w 1972 roku i wtedy też nastąpiło uroczyste otwarcie naszej szkoły. Nadano jej wówczas imię Juliana Marchlewskiego. Hymnem szkoły była pieśń Wszystko co nasze Polsce oddamy.

Dyrektorami naszej szkoły byli m.in.: w latach 80 pani Krystyna Ferenc, w latach 90 pani Barbara Odrzywołek. Od roku 2001 szkołą kierował pan Marek Gancarczyk. Od 2016 do 2021 Dyrektorem Szkoły   była pani Agnieszka Białożyt.

Image
Image
Liczebność uczniów naszej szkoły była bardzo zmienna. Były lata kiedy klasy dzielone były na A i B, a w każdej z klas było po 26-28 uczniów przy systemie 8-klasowym. Dzieci uczyły się systemem zmianowym, a ostatnie lekcje kończyły się ok. 17:00. Sytuacja znacznie się polepszyła w 1986 roku, kiedy została oddana do użytku Szkoła Podstawowa nr 8 i znaczna część uczniów naszej szkoły została do niej przeniesiona.

Wraz ze zmianą systemu politycznego w Polsce nasza szkoła przestała nosić imię Juliana Marchlewskiego i przez prawie 10 lat była szkołą "bezimienną".

Staraniem pani dyrektor Barbary Odrzywołek, Rady Pedagogicznej, rodziców i uczniów naszej szkoły 14 czerwca 2000 roku nastąpił uroczysty akt nadania szkole imienia Jana Pawła II. W wydarzeniu tym uczestniczyli przedstawiciele władz miejskich, powiatowych i oświatowych. W tym dniu w Kościele Parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Chrzanowie - Kościelcu ksiądz kardynał Franciszek Macharski odprawił mszę świętą dziękczynną w intencji nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie.

Dzisiaj w roku szkolnym 2021/2022 w naszej szkole uczy się 207 uczniów. Nad rozwojem ich wiedzy czuwa ponad 24 nauczycieli.

Media społecznościowe

Naszą szkołę można znaleźć w mediach społecznościowych.

 

 

pit 1proc s

Nasz adres

Szkoła Podstawowa nr 6
im. Jana Pawła II w Chrzanowie

  •   ul. Dworska 5, 32-500 Chrzanów
  •   +48 32 623 29 15
  •   sp6@chrzanow.pl