Ułatwienia dostępu

HIGIENISTKA

PIELĘGNIARKA SZKOLNA

Godziny pracy

Środa 07:00-13:00
Zadania pielęgniarki szkolnej
  • organizowanie i udział w powszechnych profilaktycznych badaniach lekarskich,
  • zbieranie i analiza wyników,
  • wypełnianie kart na kolonie i obozy,
  • udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i zachorowaniach,
  • realizacja zadań z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
  • promowanie zachowań prozdrowotnych,
  • zachęcanie do indywidualnej odpowiedzialności za własne zdrowie.

Higienistka: Jolanta Dyba

Media społecznościowe

Naszą szkołę można znaleźć w mediach społecznościowych.

 

 

pit 1proc s

Nasz adres

Szkoła Podstawowa nr 6
im. Jana Pawła II w Chrzanowie

  •   ul. Dworska 5, 32-500 Chrzanów
  •   +48 32 623 29 15
  •   sp6@chrzanow.pl