Ułatwienia dostępu

DOKUMENTY

DOKUMENTY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6

Statut Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II PDF
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW 2023/2024 PDF
Kalendarz organizacyjny roku szkolnego 2023/2024 PDF
Rekrutacja uzupełniająca do Przedszkoli i odziałów przedszkolnych. PDF
Rekrutacja uzupełniająca do Przedszkoli i odziałów przedszkolnych- zasady. PDF
Zarządzenie nr 37/2022 rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II PDF
Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 29/2022 PDF
Zarzadzenie Dyrektora Szkoły nr 30/2022 PDF
Program profilaktyczno- wychowawczy 2023/2024 PDF
Wniosek o objęcie opieką świetlicową w okresie zawieszenia zajęć PDF
Podanie o duplikat legitymacji szkolnej PDF
Raport o stanie dostępności PDF
Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego dla rodziców w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie PDF
Regulamin korzystania z szafek skrytkowo-ubraniowych PDF
Regulamin działalności Szkolnego Koła Wolontariatu PDF
Oświadczenie rodzica małoletniego pacjenta w przedmiocie wyrażenia sprzeciwu dotyczącego opieki zdrowotnej nad dzieckiem PDF
Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie PDF
   
   
Rekrutacja - dokumenty  
Karta zapisu do świetlicy PDF
Deklaracja rezygnacji z religii PDF
Zwolnienie z drugiego języka nowożytnego PDF
Zwolnienie z uczestnictwa w zajęciach WDŻR PDF
Deklaracja przyjęcia ucznia na zajęcia PDF
Oświadczenia PDF
Oświadczenia konsultacje - rewalidacja PDF
Wyprawka do klasy I PDF
Karta gwarancyjna MEN 2023 PDF
Karta katalogowa PDF
Klauzula - Laptop dla ucznia PDF
Rodo - gmina PDF


Wszystkie dokumenty są w formacie PDF.
Do ich przeglądania niezbędne jest oprogramowanie, np. Adobe Reader.

 

Media społecznościowe

Naszą szkołę można znaleźć w mediach społecznościowych.

 

 

pit 1proc s

Nasz adres

Szkoła Podstawowa nr 6
im. Jana Pawła II w Chrzanowie

  •   ul. Dworska 5, 32-500 Chrzanów
  •   +48 32 623 29 15
  •   sp6@chrzanow.pl