Ułatwienia dostępu

mLegitymacja już w „szóstce”

CHWALIMY SIĘ, ŻE POSIADAMY mLegitymację !!!

mLegitymacja

Mamy już podpisane porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji, na wprowadzenie usługi mLegitymacja w naszej szkole.

Warunkiem otrzymania dostępu do usługi mLegitymacja jest złożenie w sekretariacie następujących dokumentów (w chwili obecnej skany przesłane na adres szkoły sp6sekretariat@interia.eu):

 1. skan wersji papierowej legitymacji uczniowskiej
 2. przesłanie aktualnego zdjęcia legitymacyjnego ucznia szkoły (JPG lub JPEG do 5 MB) na adres szkoły: sp6sekretariat@interia.eu,
 3. skan wypełnionego „Wniosku o wydanie mLegitymacji” (do pobrania załącznik nr 1).

Po złożeniu wymienionych dokumentów w sekretariacie Rodzic/prawny opiekun otrzyma jednorazowy kod QR oraz hasło umożliwiające dostęp do usługi. Co ważne aplikacja może być aktywowana tylko na jednym urządzeniu mobilnym w ciągu 30 dni od momentu wygenerowania w systemie.

Aby aktywować usługę mLegitymacja, należy:

 1. Uruchomić Aplikację mObywatel i zalogować się do niej.
 2. Wybrać opcję dodaj mLegitymację.
 3. Zapoznać się z informacją o procesie aktywacji mLegitymacji.
 4. Zapoznać się z regulaminem i zaakceptować go.
 5. Zapoznać się z klauzulą informacyjną przetwarzania danych.
 6. Wyrazić zgodę dla systemu Android na używanie zasobów systemowych (jeśli taka zgoda nie była jeszcze udzielona).
 7. Wprowadzić (zeskanować) kod QR otrzymany w szkole.
 8. Wprowadzić kod aktywacyjny otrzymany w szkole.
 9. Zatwierdzić komunikat i wczytać dane legitymacji do Aplikacji mObywatel.
 10. Automatycznie wydanie certyfikatu.

Poniższy link prowadzi do portalu BIP, mc.bip.gov.pl – PDF do pobrania „Informacje o publicznej aplikacji mobilnej” gdzie znajdują się wszystkie informacje w ramach usługi mLegitymacja.

Okres ważności mLegitymacji szkolnej będzie tożsamy z okresem ważności wydanej uczniowi odpowiednio legitymacji szkolnej (tzw. wersja papierowa), z zastrzeżeniem, że przedłużenie ważności tradycyjnej legitymacji wymagało będzie ponownego wydania mLegitymacji szkolnej.

mLegitymacja szkolna będzie unieważniana w przypadku:

 • utraty ważności wydanej Rodzicowi/prawnemu opiekunowi mLegitymacji szkolnej,
 • gdy Rodzic/prawny opiekun ucznia zgłosi szkole konieczność unieważnienia mLegitymacji w drodze wniosku - utratę mLegitymacji szkolnej na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana,
 • ukończenia szkoły lub przejścia ucznia do innej placówki.

Kreator zdjęć do mLeigitymacji

Udostępnione zostało Państwu oraz Państwa Uczniom bezpłatne narzędzie online umożliwiające łatwe, szybkie i samodzielne wykonanie zdjęcia do mLegitymacji.
Z usługi mogą bezpłatnie korzystać wszyscy uczniowie naszej Szkoły. W celu wykonania zdjęcia wystarczy zrobić zdjęcie telefonem komórkowym (smartfonem) na dowolnym tle. Udostępniony Kreator z tak zrobionego zdjęcia przygotuje zdjęcie spełniające wymogi określone przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Kreator zdjęć do mLegitymacji stanowi ogromne uproszczenie i ułatwienie dla uczniów oraz ich rodziców.

Odnośniki do kreatora:

Kreator zdjęć do mLegitymacji (www)
Kreator zdjęć do mLegitymacji (aplikacja mobilna Android)

Pod poniższym linkiem zamieszczamy instrukcję, dzięki której uczniowie i ich rodzice będą mogli w łatwy sposób skorzystać z kreatora zdjęć.
Instrukcja kreatora zdjęć.

Media społecznościowe

Naszą szkołę można znaleźć w mediach społecznościowych.

 

 

pit 1proc s

Nasz adres

Szkoła Podstawowa nr 6
im. Jana Pawła II w Chrzanowie

 •   ul. Dworska 5, 32-500 Chrzanów
 •   +48 32 623 29 15
 •   sp6@chrzanow.pl