Ułatwienia dostępu

REKRUTACJA

REKRUTACJA 2024/2025 - DOKUMENTY

 Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły

 

Oświadczenie (spoza rejonu) do wniosku potwierdzające adres miejsca zakładu pracy PDF
Wniosek rodzica o przyjęcie kandydata do szkoły (spoza rejonu) PDF
Oświadczenie rodzica w sprawie uczęszczania ich dziecka na religię
PDF

 Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły

 

Oświadczenie rodzica w sprawie uczęszczania ich dziecka na religię PDF
Karta zgłoszenia dziecka (z obwodu) do klasy I Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie. PDF
Oświadczenie potwierdzające wolę przyjęcia kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej. PDF
Oświadczenie o zameldowaniu kandydata. PDF
   

 

Wszystkie dokumenty są w formacie PDF.
Do ich przeglądania niezbędne jest oprogramowanie, np. Adobe Reader.

Media społecznościowe

Naszą szkołę można znaleźć w mediach społecznościowych.

 

 

pit 1proc s

Nasz adres

Szkoła Podstawowa nr 6
im. Jana Pawła II w Chrzanowie

  •   ul. Dworska 5, 32-500 Chrzanów
  •   +48 32 623 29 15
  •   sp6@chrzanow.pl