Ułatwienia dostępu

RADA RODZICÓW

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie jest samorządną reprezentacją ogółu rodziców i opiekunów prawnych uczniów szkoły. Radę stanowią, wybrani po jednym, przedstawiciele rodziców i opiekunów prawnych uczniów danej klasy.

Jako Rada Rodziców współpracujemy z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną oraz pozostałymi pracownikami naszej szkoły. Działamy na podstawie ustawy o systemie oświaty, która daje nam szerokie kompetencje.

Rada Rodziców gromadzi fundusze pochodzące ze składek i dobrowolnych darowizn. Przeznaczone są one głównie na przygotowanie imprez kulturalnych dla uczniów, nagrody w konkursach i zawodach sportowych oraz zakup książek i środków dydaktycznych podnoszących jakość nauczania naszych dzieci.
Dane do wpłat na komitet rodzicielski.

Rada Rodziców to także forum, na którym możemy wyrazić oczekiwania wobec szkoły i jej pracowników. Chcemy mieć realny wpływ na funkcjonowanie szkoły jako środowiska, w którym nasze dzieci spędzają wiele godzin dziennie i któremu powierzyliśmy odpowiedzialność za ich edukację.

Drodzy rodzice,

W imieniu Rady Rodziców pragnę podziękować za bardzo sprawne, dotychczasowe wpłaty na ubezpieczenie dzieci.
Rodziców którzy dotychczas nie zrobili ww wpłaty bardzo proszę o przesłanie pieniędzy najpóźniej do dnia 24 września 2021 roku.

Wpłaty należy dokonać na numer konta:
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 6 w Chrzanowie
nr konta: 59 2490 0005 0000 4530 5982 6486
bank: Alior Bank Oddział w Chrzanowie
tytuł wpłaty: UBEZPIECZENIE, imię i nazwisko dziecka, klasa

Jeżeli dziecko jest ubezpieczane przez Państwa indywidualnie, bardzo proszę o przekazanie takiej informacji trójce klasowej lub wychowawcy klasy.
W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji

Z poważaniem
Rada Rodziców

Skład Szkolnej Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

przewodnicząca
Agnieszka Krakowiak - Lorek
z-ca przewodniczącej
Barbara Lizoń
skarbnik
Agnieszka Czyszczoń

Media społecznościowe

Naszą szkołę można znaleźć w mediach społecznościowych.

 

 

pit 1proc s

Nasz adres

Szkoła Podstawowa nr 6
im. Jana Pawła II w Chrzanowie